Podstawowe loci barwne u szczurów:

A – agouti locus – odpowiedzialny za pojawienie się żółtego pigmentu na sierści bazowej. Żółty pigment pojawia się u szczytu każdego włosa dając jakby prążki. Baza agouti albo black, czysty kolor Agouti (dominujący) i Black (recesywny)
B – brown locus – określa, czy eumelanina, jeden z rodzajów melanin (pigmentu skórnego) daje wynik czarny czy brązowy. Recesywnie czysty kolor Chocolate Agouti albo Chocolate.
C – albino locus – zarówno czarny jak i żółty pigment są eliminowane, ale w różnym stopniu, w zależności od allelu. Pełen kolor (C), Chinchilla (Cch) – nie występuje w obecnej chwili w Polsce, prawdopodobnie dominujący, rozcieńczający płaszcz do beżu i bieli, akromelanizm (ch) – rozcieńczający żółć do bieli i czerń do ciepłego brązu, co ciekawe, tyrozyna odpowiedzialna za produkcję melaniny jest tu w pewien sposób blokowana (nie całkowicie, tylko częściowo), co sprawia, że barwnik pojawia się na chłodniejszych partiach ciała (nosie, łapach, uszach i ogonie), i albinizm (c) – oba barwniki wyeliminowane do bieli. Recesywnie czysty kolor Agouti Point Siamese, Agouti Himalayan, Albino albo Seal Point Siamese, Himalayan, Albino
D – diluted locus – dość ciekawy locus. Optycznie – rozjaśnienie, genetycznie – zbrylenie pigmentu. Pigment nie jest dystrybuowany w normalny sposób, lecz jakby „zbrylony”, sprawia to, że chociaż teoretycznie jest go za dużo, to gromadzi się u podstawy włosa, stopniowo się rozcieńczając, co sprawia, że daje szarawy połysk. Moim zdaniem efekt zbrylenia dotyczy pigmentu czarnego, natomiast pigment żółty jest wyeliminowany, gdyż te szczury mają wyraźnie „chłodne" zabarwienie. Efekt widoczny przy ułożeniu recesywnym. Czysty kolor Blue Agouti i modyfikacje (rozjaśnienia) albo American Blue i modyfikacje (rozjasnienia). Podejrzewam, że wszelkie odcienie Sky Blue, Powder Blue etc. Sa spowodowane stopniem „zbrylenia” pigmentu i bardziej cechą osobniczą, niż typowo genetyczną, gdyż pojawiają się zarówno przy posiadanych takich przodkach, jak też nie.
Rb – grey locus – opiera się na tym samym, co locus D, jednak tym samym nie jest, co potwierdza krzyżowanie ze sobą szczurów russian blue i american blue – uzyskiwanie heterozygot na obu loci. W fenotypie podobny, jednak nie tak mocno wpadający w niebieski, bardziej w szary. Recesywnie czysty kolor Agouti Russian Blue albo Russian Blue.
M/Mo – mink locus – rozcieńczenie eumelaniny do szaro-brązowego. Feomelanina (pigment żółto-czerwony) nie jest eliminowany. Podobnie jak D i Rb, tak M i Mo są oddzielnymi loci, jednakże na wysoką zbiezność w wyglądzie, opisane są jako jeden. Recesywnie czysty Cinnamon/Mock Cinnamon albo Mink/Mock Mink.
R – red eyed locus – rozcieńczenie do wyeliminowania eumelaniny, natomiast feomelanina daje wynik czerwony. Recesywnie czysty Fawn albo Beige.
P – pink eyed locus – rozcieńczenie do wyeliminowania eumelaniny, natomiast feomelanina daje wynik żółty. Recesywnie czysty Amber albo Champagne.

Istnieją jeszcze przynajmniej dwa nieopisane przeze mnie loci, w tym odpowiedzialne za powstawanie odmian Grafit i Australian Mink, jednakże z braku wystarczających danych, nie zostały one opisane.

Loci mające wpływ na określenie barwy, dominujące:

Pe – pearl locus? – zabarwienie włosa takie, że jedynie końcówka jest kolorowa i to bardzo jasno, dając srebrzysto-perłowy kolor. Obserwuje się występowanie tego koloru jedynie z recesywnym minkiem i mock minkiem, co, podobnie jak w przypadku burmese locus, stawia istnienie pearl locus pod znakiem zapytania. Należy dodać, że Pearl jest genem letalnym, oznacza to, że nie może urodzić się dominująco homozygotyczny szczur. Albo zostaje wchłonięty jeszcze w łonie matki (ze względu na błędny rozwój) albo umiera tuż po urodzeniu zazwyczaj obciążony wadami fizycznymi.
Me – merle locus? – wydaje się hamować rozrzedzanie koloru poprzez wpływ na inne loci, ale jedynie w wybranych miejscach, tworząc ciemniejsze plamy. Widoczny jedynie na jasnych kolorach o bazie mink, jeszcze mało znany. Wydaje się być dominujący. O ile istnieje, a nie jest upośledzeniem innych loci.
Bu – burmese locus? – wpływający na zahamowanie stopnia eliminacji czarnego i żółtego pigmentu przy recesywnych ułożeniach w locus C. Nie występuje z innymi barwami niż Siamese, Himalayan i Albino, polscy hodowcy próbowali wyselekcjonowac gen przy Beige/Fawn. Dominująco w stosunku do Siamese/Himalayan/Albino daje czysty Wheaten Burmese, Bisquit albo Burmese, Bisquit. Homozygotyucznie daje Sable Burmese.
Be – black eyed locus? – gen dominujący, tworzący u jasnookich według genotypu szczurów, oczy czarne. Genetyka na razie jest nieznana. Wyselekcjonowany przy szczurach otrzymywanych z locus C. Polscy hodowcy próbowali wyselekcjonowac gen przy Beige/Fawn.

Istnieją jeszcze przynajmniej dwa nieopisane przeze mnie loci, w tym odpowiedzialne za powstawanie odmian Red Eyed Devil i Chinchilla, jednakże z braku wystarczających danych, nie zostały one opisane.

Barwy podstawowe występują wtedy, gdy tylko jeden dodatkowy locus wykazuje dwa recesywne allele. Są to kolory podstawowe, będące bazą do kolejnych podgrup

PODSTAWOWE
BAZA BLACKBAZA AGOUTI
nazwagenotypnazwagenotyp
Blackaa B- C- D- Rb- M- R- P- AgoutiA- B- C- D- Rb- M- R- P-
Chocolateaa bb C- D- Rb- M- R- P- Chocolate agoutiA- bb C- D- Rb- M- R- P-
Minkaa B- C- D- Rb- mm R- P- CinnamonA- B- C- D- Rb- mm R- P-
Mock Minkaa B- C- D- Rb- momo R- P- Mock CinnamonA- B- C- D- Rb- momo R- P-
American Blueaa B- C- dd Rb- M- R- P- American Blue AgoutiA- B- C- dd Rb- M- R- P-
Russian Blueaa B- C- D- rbrb M- R- P- Russian Blue AgoutiA- B- C- D- rbrb M- R- P-
Albino- cc - Albino- cc -
Seal point siameseaa B- chch D- Rb- M- R- P- Agouti point siameseA- B- chch D- Rb- M- R- P-
Seal point Himalayanaa B- cch D- Rb- M- R- P- Agouti point HimalayanA- B- cch D- Rb- M- R- P-
Beigeaa B- C- D- Rb- M- rr P- FawnA- B- C- D- Rb- M- rr P-
Champagneaa B- C- D- Rb- M- R- pp AmberA- B- C- D- Rb- M- R- pp


Kolory pochodne powstają ze złączenia przynajmniej dwóch dodatkowych loci wykazujących podwójne recesywne allele lub, gdy dochodzą allele dominujące w dodatkowych loci (Bu, Pe, Me, Be). Określając kolor szczura, określamy przede wszystkim jego fenotyp, czyli wygląd, dlatego nie raz, ten sam wygląd daje nieco inny genotyp. Nazwa jest jednak ta sama. W rodowodach szczur zapisany jest względem genotypu. Należy zwrócić na to uwagę przy wystawach, gdzie szczury oceniane są względem fenotypu i genotypu zarazem.

GRUPA BLUE
BAZA BLACKBAZA AGOUTI
nazwagenotypnazwagenotyp
Russian Silveraa B- C- dd rbrb M- R- P-Russian Silver AgoutiA- B- C- dd rbrb M- R- P-
Silveraa B- C- dd Rb- M- R- ppSilver agoutiA- B- C- dd Rb- M- R- pp
Lilacaa bb C- dd Rb- M- R- P-Lilac agoutiA- bb C- dd Rb- M- R- P-
Platinumaa B- C- dd Rb- M- rr P-Platinum agoutiA- B- C- dd Rb- M- rr P-
Lavenderaa B- C- dd Rb- mm R- P-Lavender agoutiA- B- C- dd Rb- mm R- P-
Lavender pearlaa B- C- dd Rb- mm R- P-
+ gen letalny Pe
Agouti lavender pearlA- B- C- dd Rb- mm R- P-
+ gen letalny Pe
Russian beigeaa B- C- D- rbrb M- rr P-Russian topazA- B- C- D- rbrb M- rr P-
Russian doveaa B- C- D- rbrb mm R- P-Russian dove agoutiA- B- C- D- rbrb mm R- P-


Kolejną ciekawostką jest odmiana Mink. W Polsce nastąpilo w pewnym momencie pomincięcie faktu istnienia dwóch, bardzo podobnych fenotypowo odmian - Mink i Mock Mink, co najprawdopodobniej wynikło stąd, że na kontynencie europejskim popularniejsze były mock mink i nastąpiło skrócenie nazwy. Wystarczającym dowodem na istnienie dwóch odrebnych loci jest miot K Abraxas, gdzie została skrzyżowana samica domniemany mink z samcem domniemany cinnamon. Gdyby była to ta sama odmiana powinny urodzić się same szczury odmiany Mink i Cinnamon. Jednakże urodziły się szczury odmiany Black, Agouti, Mink, Fawn i Topaz - dwie ostatnie ze wzgledu na nosicielstwo RED u obu rodziców.

Gdyby Mock Mink był tylko kolejnym allelem i prezentował się jako momo lub mmo, to w połączeniu ze zwykłym Minkiem (mm), mielibyśmy szczury:
1. wersja - mmo (same black i agouti - zakładam, że mink to mm, mock mink to momo)
2. wersja - mm i mmo (same mink i mock mink - zakładam, że mink to mm, mock mink to mmo)
Jednakże tak wcale nie było, co pozwala przypuszczać, że w zaistniałym przypadku jedno z rodziców było nie tylko genetycznym minkiem (albo mock minkiem) ale też nosicielem genu mock mink (albo mink). Niestety obecnie bardzo trudno jest wyselekcjonować, z którym dokładnie minkiem mamy do czynienia, ze względu na pomyłki tak w polskich jak i zagranicznych rodowodach. Nie ma pewności, które szczury były poprawnie opisane. Obecnie hodowcy posiłkują się fenotypowymi opisami obu odmian.

Według większości standardów z którymi się spotkałam:
- mock mink pochodzi z USA, mink pochodzi z UK
- mock mink ma kolor oczu dark ruby, mink ma kolor oczu black
- mock mink ma kolor sierści cieplejszy niż mink
- odmiana merle występuje tylko na odmianie moch mink, na odmianie mink nie jest ona widoczna, sporadycznie wystepujące ciemniejsze plamy będące przebarwieniem mylnie postrzegane są jako merle
- odmiana pearl i havana występuje w obu przypadkach, niejednokrotnie szczury odmiany havana mogą byc opisywane jako mock mink ze wzgledu na jaśniejsze oczy

- w wiekszości genotypów na tej stronie oba loci opisane są jako M-, tylko w momencie zaistnienia cechy recesywnej, są rozbijane na M- i Mo-, nalezy przyjąc, że wszystkie mogą wystepowac w odmianie "mock".

GRUPA MINK
BAZA BLACKBAZA AGOUTI
nazwagenotypnazwagenotyp
Coffeaa bb C- D- Rb- mm R- P-Coffe AgoutiA- bb C- D- Rb- mm R- P-
Buffaa B- C- D- Rb- mm rr P-TopazA- B- C- D- Rb- mm rr P-
Merle Minkaa B- C- D- Rb- mm R- P-
+ gen letalny Me
Merle AgoutiA- B- C- D- Rb- mm R- P-
+ gen letalny Me
Pearlaa B- C- D- Rb- mm R- P-
+ gen letalny Pe
Pearl AgoutiA- B- C- D- Rb- mm R- P-
+ gen letalny Pe
Pearl Merleaa B- C- D- Rb- mm R- P-
+ gen letalny Pe i gen Me
Pearl Merle AgoutiA- B- C- D- Rb- mm R- P-
+ gen letalny Pe i gen Me
Havanaaa B- C- D- Rb- mm Rr P-Havana AgoutiA- B- C- D- Rb- mm Rr P-INNE
BAZA BLACKBAZA AGOUTI
nazwagenotypnazwagenotyp
Pale chocolateaa bb C- D- Rb- M- R- ppPale chocolate agoutiA- bb C- D- Rb- M- R- pp
Cocoaaa bb C- D- Rb- M- Rr P-Cocoa AgoutiA- bb C- D- Rb- M- Rr P-


Od dawna dręczyło mnie pytanie, czy burmese i black eyed siamese są wynikiem kolejnego allelu w locus C, czy są to odrebne loci.
Jeżeli byłby to ten sam locus - allel burmese oznaczmy cbu a black eyed cbe sytuacja wyglądałaby nastepująco:
burmese cbuch + siamese chch = 1/2 cbuch (burmese) + 1/2 chch
burmese cbuch + himalayan chc = 1/4 cbuch (burmese) + 1/4 chch (siamese) + 1/4 chc (himalayan) + 1/4 cbuc (biscuit - bez pointów) burmese cbuch + albino cc = 1/2 cbuc (biscuit - bez pointów) + 1/2 chc (himalayan)

jednak wiadomo, że występuję odmiana pale burmese - jako ujawnienie burmese nie na siamese, a na himalayan. Prawdopodobnie więc istnieje odrębne locus Bu. Pytanie tylko, czy burmese będzie widoczne także na innych, jasnych kolorach red-eyed i pink-eyed.
Przy black eyed jest jeszcze prościej. Siamese to chch , himalayan to chc, albino cc. Jeżeli występowałby cbe możliwe byłyby tylko dwie kombinacje - cbech i cbec a wiemy doskonale, że wystepuje BES - black eyed siamese, BEH - black eyed himalayan i ivory (creme) - czarnooki albinos. Oznacza to, że istnieją trzy kombinacje, więc muszą istnieć dwa loci. I znów pytanie - czy gen ujawniłby się przy innej odmianie red-eyed lub pink-eyed.

Polscy hodowcy - hodowla SunRat's i Happy Feet - próbowali wyselekcjonować te odmiany w połączeniu z barwą Fawn i Beige w swoich miotach K1. Niestety, nie udało się, co pozwala przypuszczać, że sa to jedynie mutacje widoczne przy odmianach akromelanistycznych. nei jest to jednak jednoznaczy wniosek, ze względu na za małą liczbę prób. Poza tym żadna z samic-matek nie miała drugiego miotu z czystym samcem RED siamese/himalayan czy albino. Nie wiadomo, czy w ogóle miały w sobie gen odpowiedzialny za burmese, czy himalayan. Nie mam tu na myśli tu o nosicielstwa, ponieważ jest to gen dominujący - albo szczur nim jest, albo nie, ale może się ujawniać tylko na niektórych loci. Wtedy mówimy, że szczur jest np. "ukrytym burmese".

Co do samych odmian locus C - możliwe jest ich wiele kombinacji. Poniżej podane są tylko przykłady. nazwę himalayan, bądź siamese tworzymy poprzez określenie koloru point (czyli wybarwień na chłodnych miejscach), a dodatkowo czarnookie odmiany mają poczatek BE - black eyed. Kolor wybarwień (bazowy) może byc praktycznie dowolny, jednak jasne kolory (R i P locus) ze względu na nałożenie eliminacji melaniny są niewidoczne. Genetycznie istnieją, jednak fenotypowo nie są rozróżnialne.

LOCUS C
BAZA BLACKBAZA AGOUTI
nazwagenotypnazwagenotyp
Sable Burmeseaa B- chch D- Rb- M- R- P-
+ gen BuBu
aa B- chc D- Rb- M- R- P-
+ gen BuBu
Sable AgoutiA- B- chch D- Rb- M- R- P-
+ gen BuBu
A- B- chc D- Rb- M- R- P-
+ gen BuBu
Burmeseaa B- chch D- Rb- M- R- P-Wheaten BurmeseA- B- chch D- Rb- M- R- P-
+ gen Bu
Pale Burmeseaa B- chc D- Rb- M- R- P-
+ gen Bu-
Pale Wheaten BuremeseA- B- chc D- Rb- M- R- P-
+ gen Bu-
Black Eyed Siameseaa B- chch D- Rb- M- R- P-
+ gen Be-
Black Eyed Agouti SiameseA- B- chch D- Rb- M- R- P-
+ gen Be-
Black Eyed Himalayanaa B- chc D- Rb- M- R- P-
+ gen Be-
Black Eyed Golden HimalayanA- B- chc D- Rb- M- R- P-
+ gen Be-
Blue Burmeseaa B- chch dd Rb- M- R- P-
+ gen Bu
aa B- chc dd Rb- M- R- P-
+ gen Bu
Agouti Blue BurmeseA- B- chch dd Rb- M- R- P-
+ gen Bu
A- B- chc dd Rb- M- R- P-
+ gen Bu
Blue Point Siameseaa B- chch dd Rb- M- R- P-Agouti Blue Point SiameseA- B- chch dd Rb- M- R- P-
Biscuit- cc - + gen Bu-Biscuit- cc - + gen Bu-
Ivory- cc - + gen Be-Ivory- cc - + gen Be-

Istnieje jeszcze prawdopodobnie locus odpowiedzialny za Silvered i Dilted. Silvered - czyli "przetykanie" bazowego koloru włosami białymi/srebrnymi. Klasyczny Silvered powinien mieć 50% srebrnych włosów. Nazwę koloru tworzy się poprzed dodanie słowa silvered przed nazwą barwy. Są spory co do sposobu przenoszenia się cechy, dodatkowo nie wiadomo, czy nie jest to zwyczajna wada. Podobnie rzecz wygląda z Diluted, czyli rozjaśnieniem danego koloru.