American Blue

Zwany też: bitish blue, powder blue etc. różniących się odcieniem.
Fenotyp: kolor jednolity, stalowo-błękitny, bez jakiegokolwiek brązowego zabarwienia.
Kolor brzucha dopasowany do grzbietu, tak samo łapek. Po rozgarnięciu włosa, włos szarzejący w kierunku nasady. Oczy czarne.

wady:
- białe włosy
- przebarwienia
- jasne oczy

Przykłady:
Fniszka Rat's Troop (hod. Happy Feet)
genotyp - aa Bb CC dd RbRb MM R- PP
standard, standard, american blue berkshire
Madao Happy Feet (hod. Happy Feet)
genotyp - aa BB Cch dd Rbrb M- RR PP
dumbo, rex, american blue self