Blue Agouti

Fenotyp: mieszanka srodkowo-niebieskiego przetkania z płowym kolorem bazowym.
Brzuch srebrzysto-niebieski, z kolorem schodzącym do skóry, kolor łapek jasnoszary. Oczy czarne. Inna nazwa: Opal.

wady:
- przebarwienia
- inny kolor przetkania

Przykłady:
Felicity of RAT4U (hod. Anahata Rattery)
Aa B- C- dd Rb- M- R- P-
dumbo, standard, blue agouti, varieberk
Charlie of RAT4U (hod. Anahata Rattery)
Aa B- C- dd Rb- M- R- P-
standard, rex, blue agouti, berkshire