Fiona
Beris
Data urodzenia - 23.04.2010
Matka - Lopushook Modus Vivendi (standard, standard, burmese self)
Ojciec - Yumiko Beris ( standard, standard, black eyed siamese seal point self)
Status - współwłasnośc hodowlana (emerytura) - miot Magiczny
Miejsce zamieszkania - Warszawa
Średnia waga - 350g
Barwa - burmese
Sierść - standard
Uszy - stnadard
Znaczenia - self

Charakter - zrównoważony