Hipokryzja
Happy Feet
Data urodzenia - 08.05.2010
Matka - Gaga Happy Feet (standard, standard, havana variegated spotted DU)
Ojciec - Cyrano Carmel Iletis (standard, standard, american blue bareback) / Biggles Moon Shine (standard, velveteen, platinum, self)
Status - hodowlana (emerytura) - miot I
Miejsce zamieszkania - Wrocław
Średnia waga - 450 gram
Barwa - beige
Sierść - standard
Uszy - stnadard
Znaczenia - hooded

Charakter - bardzo zywiołowa i nieustepliwa. Przyjacielska.